Училищна комисия по изготвяне на Правилника за ВТР, Правилник за Дневен режим, Годишен план на училищетона училището

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Урдева

ЧЛЕНОВЕ:
1.Румяна Кирова

2.Татяна Близнакова

3.Мариана Гочева

4.Дима Урдева