Училищна комисия по изготвяне на графици за дежурство

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Каймаканова

ЧЛЕНОВЕ:

1.Стойка Коемджиева

2.Елена Стоянова

3.Екатерина Мървакова