Училищна комисия по даренията

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежка Шейтанова-счетоводител

ЧЛЕНОВЕ:

1.Татяна Близнакова

2.Анета Воденичарова

3.Евгения Галова

4.Румяна Кирова

5.Величка Касапова