Училищна комисия за провеждане на тържества

Председател: Таня Типова

Членове:
1. Виолета Карамихалева
2. Илинка Гелемерова
3. Христина Урдева
4. Румяна Киро
5. Венета Атанасова
6. Елена Караянева

7.Мария Каймаканова