Училищна комисия за прием и водене не документация, учебници и учебни помагала

Председател: Дима Урдева

Членове:
1. Катя Кутова
2. Татяна Близнакова
3. Мариана Гочева
4. Виолета Карамихалева
5. Пенка Райкова
6. Кипра Праматарова