Училищна комисия за кариерно развитие

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вангелия Петрелийска

ЧЛЕНОВЕ:

1.Христина Урдева

2.Председатели на методически обединения