Училищна комисия за БДП, противопожарна охрана и ЗБУД

Председател: Костанин Караянев

Членове по БДП:
1. Таня Попова
2. Елена Стоянова
3. Мария Терзиева
4. Татяна Близнакова
Членове по противопожарна охрана и ЗБУД:
1. Милена Шопова
2. Виктория Караянева
3. Стойка Коемджиева
4. Вангелия Петрелийска
5. Вера Шопова