Училищен координационен съвет за справяне с тормоза и агресията в училище

Председател:  Христина Урдева

Членове:
1. Евгения Галова
2. Вангелия Петрелийска
3. Величка Касапова
4. Виктория Караянева