Педагогически колектив

Ръководство:

Вангелия Петрелийска –  Директор

Начални учители:

Татяна Близнакова – старши  учител 1 клас
Пенка Райкова – старши учител 2 клас
Таня Попова – старши учител 3 клас
Евгения Галова – старши  учител 3 клас
Анче Терзиева – старши учител 4 клас
Елена Караянева -старши  учител 4 клас
Вера Шопова – старши учител по Английски език и Информационни технологии
Нонка Близнакова -старши учител в ЦДО в начален етап
Илинка Гелемерова – старши учител ЦДО в начален етап
Таня Типова – старши учител ЦДО в начален етап
Стойка Коемджиева – старши учител ЦДО в начален етап

Учители в прогимназиален и гимназиален етап

Виктория Караянева – старши учител по Човекът и природата и Биология и ЗО
Венета Вранчева – старши учител по Биология и ЗО
Катя Камбурова – старши учител по Химия и ООС
Мария Каймаканова – старши учител по Физика и астрономия
Румяна Кирова – старши учител по Математика
Калинка Коричкова – старши учител по Математика
Елена Стоянова – старши учител по Математика
Екатерина Мървакова – старши учител по Информатика и Информационни технологии
Наташа Хутманова – старши учител по БЕЛ
Заприна Глушкова – старши учител по БЕЛ и Френски език
Мария Терзиева – старши учител по БЕЛ
Венета Атанасова – старши учител по БЕЛ и Музика
Цветомира Христова – старши учетел по Английски език
Виолета Карамихалева – старши учител по Английски език
Анета Воденичарова – старши учител по Английски език
Величка Даскалова – старши учител по Немски език
Мариана Гочева – старши учител по География и икономика
Костадин Караянев – старши учител по История и цивилизация
Ангел Ангелов – старши учител
Милена Шопова – старши учител по Физическо възпитание и спорт
Стефан Караянев – старши учител по Физическо възпитание и спорт

Димитър Парасков – учител по Физическо възпитание и спорт

Малинка Гелева – старши учител по Изобразително изкуство и Технологии
Христина Урдева – педагогически съветник

Учители ЦДО в прогимназиален етап

Кипра Праматарова – старши учител в 6 ЦДО група
Дима Урдева – старши учител в 7 ЦДО група
Катя Кутова – старши учител в 5 ЦДО група