Обществен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Кармелита Палашева                                   

ЧЛЕНОВЕ:

1.Ина Бойчева – представител на финансиращия орган

2.Катерина Благоева 

3.Татяна Воденичарова 

4.Иван Милушев