Учебна документация

  1. Правилник за Дейността на училището – тук
  2. Правилник за вътрешния трудов ред – тук
  3. Училищен учебен план – тук
  4. Годишен план на училището – тук
  5. План за контролната дейност на директора – тук
  6. Мерки за повишаване на качеството на образованието – тук