Бюджет 2019

Бюджет на СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово за 2019 година – ТУК
  1. Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2019 г. – ТУК
  2. Информация за изпълненине на делегирания бюджет към 30.09.2019 г. – ТУК
  3. Информация за изпълнение на делегирения бюджет към 31.12.2019 г. – ТУК