Прием

Прием за учебната 2023/2024 година

Училищен план прием – заповед

За учебната 2023-2024 година СУ „Никола Й.Вапцаров“ – с. Борино приема ученици в VІІІ клас в паралелка с професионално обучение „Програмно осигуряване“ с разширено изучаване на английски език с професия „Програмист“. Повече подробности за приема тук

==================================================================

Прием за учебната 2022/2023 година

Уважаеми ученици и родители,

за учебната 2022/2023 година в СУ „Никола Й. Вапцаров“ ще се приемат ученици в VІІІ клас в паралелка с професионално обучение със специалност „Приложно програмиране“.

Подробности по приема може да намерите в брошурата тук

=================================================================

Прием за учебната 2020/2021 година

Уважаеми ученици и родители,

за учебната 2020/2021 година в СУ „Никола Й. Вапцаров“ ще се приемат ученици в VІІІ клас в паралелка с Профилирано обучение: „Софтуерни и хардуерни науки“.

Подробности по приема може да намерите в брошурата тук

Прием за учебната 2019/2020 година

=========================================================

І. Прием в VІІІ клас:

Уважаеми ученици и родители,

за учебната 2019/2020 година в СУ „Никола Й. Вапцаров“ ще се приемат ученици в VІІІ клас в паралелка с Профилирано обучение с Профил „Математически“ /Математика и информатика/.с интензивно изучаване на английски език.

Подробности по приема може да намерите в брошурата тук

 

Прием за учебната 2018/2019 година

=========================================================

І. Прием в VІІІ клас

 Уважаеми ученици и родители,

за учебната 2018/2019 година в СУ „Никола Вапцаров“ ще се приемат ученици в VІІІ клас в паралелка с Профилирано обучение: Софтуерни и хардуерни науки.

Подробности по приема може да намерите в брошурата: broshura2018

 

ІІ. Прием в І клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че в срок до 29.06.2018 г. следва да подадете следните документи за записване на детето Ви в І клас:

1. Удостоверение за предучилищна подготовка;

2. Заявление за записване по образец /може да го изтеглите от тук или да го попълните в канцеларията на ЗАС в училището/;

3. Заявление за изучаване на предмети – разширена подготовка /може да го изтеглите от тук или да го попълните при ЗАС в училището/;

4. Заявление за включване в целодневна организация на обучение /може да го изтеглите от тук или да го попълните при ЗАС в училището/;

5. Медицински картон.

ІІІ. Прием в V клас

Уважаеми родители.
за записване на учениците в V клас за учебната 2018/2019 година са необходими следните документи:

1. Заявление по образец ;

2. Заявление за изучаване на предмети РП;

3. Заявление за Целодневна организация на обучение

 

Прием за учебната 2017/2018 година

=========================================================

broshura2017

Заповед прием 1 клас

Заповед прием VІІІ и ІХ

Утвърден прием VІІІ клас 2017-2018

Утвърден прием в ІХ клас 2017_2018

 

1 клас

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ РП – І кл_ІІ кл.

„ЗАЯВЛЕНИЕ ЦДО

5 клас:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕТИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ РП – V кл_VІ кл.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦДО

8 клас:

zayavlenie_2017

Заповед прием VІІІ

Текущи новини