„По жицата“, Йордан Йовков

 

     ЙОРДАН ЙОВКОВ–„ПО ЖИЦАТА“

Йордан Йовков – биография

Й. Йовков

По жицата“ – творческа история, жанр, сюжет, композиция

„По жицата „1 ви час творческа история, жанр, сюжет, композиция

Теми и герои.

„По жицата“ 2 час теми и герои

„По жицата“ – един мълчалив диалог на вярата

По жицата“ – обобщение

Благородството на Моканина _план

Проблемен анализ

По жицата _ символи

„По жицата– разказ за срещата на човешкото страдание с човешкото състрадание, благородство и отзивчивост – примерен план

Тест „По жицата“

Писмо до Йовков

 

Вашият коментар