Начало

Здравейте!

В този сайт можете да се запознаете с  професионално ми портфолио. То включва моята автобиография и събрани образци на документи, и служи за самооценка и като доказателство за педагогическата ми дейност.

Портфолиото е отворен документ и подлежи на допълване и актуализация.