Прием

Дневна форма на обучение

  • Професия: Техник-технолог в дървообработването,                                  специалност: Мебелно производство
  •           Професия: Машинен техник,                                                                                                                                  специалност: Технология на машиностроенето

 

Задочна форма на обучение

  •        Оператор в дървообработването

За СОП

  •          Работник в дървообработването