Прием

Утвърден държавен план – прием за учебната 2023-2024 година

Утвърден държавен план – прием за учебната 2023-2024 година за 8 клас

Професия: „Техник-технолог в дървообработването“

Специалност: Мебелно производство

 

Балообразуване: 

 1. Удвоените брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и математика.
 2. Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

 

Професия: „Машинен монтьор“

Специалност: Металообработващи машини

 1. Удвоените брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и математика.
 2. Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

 

Необходими документи за записване:

 1. Заявление – предоставено на място от комисията по записване.
 2. Оригинал и копие на свидетелството за завършено основно образование.
 3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.
 4. Медицинско свидетелство.

 

ГРАФИК

на дейностите по приема:

 

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05-07.07.2023 година включително от 8,00 ч. до 18,00 ч.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране До 12.юли.2023 година включително
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13-17.юли.2023 година включително
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране До 25.юли.2023 година включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21-22.07.2023 година включително
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2023 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2023 година включително
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2022 година
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01-02.08.2023 година включително
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03.08.2023 година
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора до 10.09.2023 година включително
12. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием До 14.09.2023 година включително

 

         Работно време на комисията за прием на документи:

от 8,00 ч. до 18,00 ч. от понеделник до петък за първи, втори и трети етап на записване в стая № 105 на първи етаж – Ресурсен кабинет

 

 

прием

прием

 Професионална гимназия Захарий Зограф

Представяне на специалности

PG Z.Zograf_priem prez 2021 2022

Дневна форма на обучение

 • Професия: Техник-технолог в дървообработването          Специалност:
 • Мебелно производство

 

 • Професия: Машинен монтьор                                                      Специалност:
 • Металообработващи машини

 

Самостоятелна форма на обучение – след завършен VII седми клас.

 •        Оператор в дървообработването

За СОП

 •          Работник в дървообработването