Начало

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ПГ „ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ“

График на изпити за самостоятелна форма на обучение януарска сесия.

График за провеждане на изнесени родителски срещи за първи учебен срок

От 16.7.2022 до 18.7.2022г. ше се проведе обучение на педагогическите специалисти от ПГ „Захарий Зограф“ в гр.Вършец по тема „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институция.“

РД 17-146 от 05.01.2022 г. СФО-Сесия Януари – 8 до 12 клас – 2022 година

Oбучението на учениците от ПГ „Захарий Зограф“ – гр. Плевен продължава в ОРЕС от 29.10.2021г.

График за обучението на учениците от ПГ „Захарий Зограф“ – гр. Плевен за периода 29.10.2021 г. – 12.11.2021 г.:

 

ОРЕС: 29.10.2021 г. – 05.11.2021 г. – VIIIА, VIIIБ, XА, XБ 

08.11.2021 г. – 12.11.2021 г. – IXА, IXБ, XI

 

ПРИСЪСТВЕНО: 29.10.2021 г. – 05.11.2021 г.

IXА, IXБ, XI

08.11.2021 г. – 12.11.2021 г.

– VIIIА, VIIIБ, XА, XБ

 

Работното време на комисията за записване на ученици е от 08.00 до 16.30 часа. Комисията започва работа от 14.07.2021г.

прием

100г. ПГ З. ЗОГРАФ_1

СЪОБЩЕНИЯ

График за поправителна изпитна сесия СФО ДФО септември 2021

График за провеждане на изпити 19 април 10 май 2021 Самостоятеллна форма на обучение

Заповед на МОН за временни противоепидемични мерки от 22.03.2021 до 31.03.2021г

Провеждането на присъствените учебни занятия е както следва :

 а/ от 4.02.2021 до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;

б/ от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. присъствено се обучават 10 и 11 клас;

в/ от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас;

Уважаеми ученици и родители,
до края на учебната година, ще се проведат дистанционни учебни занятия по утвърденото седмично разписание. При допълнителни предписания от РЗИ ще бъдете своевременно информирани.

От ръководството

ПГ „Захарий Зограф“ организира дистанционно обучение чрез приложението Microsoft Teams. То е част от училищната виртуална образователна платформа „Виртуален свят за творчество и знание“, която е базирано на Microsoft Office 365.

Всеки от учениците и от учителите има акаунт в нея. Влезте през този линк:  https://www.office.com/login като използвате предоставеното име и парола за достъп.

Ако по някаква причина сте загубили част от тази информация, пишете на имейла: pgdm.pleven@gmail.com за да се възстановят. Подновяването на вашата регистрация, може да отнеме известно време.

Предлагаме ви да се запознаете на този адрес, функционира приложението MS Teams, което предоставя възможност за сформиране на виртуална класни стаи за отделните предмети: https://dechica.com/teams/files/guide-teams.pdf Създайте и други варианти за комуникация помежду си като Facebook и Viber групи, за да си помагате с допълнителна информация.

Проверявайте редовно имейлите си /важи и за родителите/, които сте предали на класните ръководители, тъй като на тях ще получавате информация , когато е необходимо.

Изискването към родителите е да подпомагат с необходимите условия своите деца.

Очакваме отговорно отношение към създалата се обстановка, за успешно реализиране на учебния процес и успешно завършване на учебната година.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Следете сайта.

 https://www.facebook.com/PGZZograf/

 

Важно съобщение

Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката РД-09-626/ 11.03.2020г. инфорнираме всички родители, че болни ученици не могат да присъстват в учебните часове. При проявени признаци на неразположение  учениците се настаняват в медицинския кабинет , уведомяват се родителите които трбва да вземат децата си от образователната институция.

От ръководството на ПГ“Захарий Зограф“

 

На 5.11.2019г . ученици от ПГ „Захарий Зограф“ посетиха Военна полиция – Плевен в деня на техния професионален празник. Учениците бяха запознати с дейността и ролята на Военна полиция за охраната на страната, със снаряжението, което използва.

Децата разгледаха отблизо техника и бяха впечатлени от смелостта на служителите при изпълнение на служебния им дълг.

Ученици от ПГ „Захарий Зогарф“ посетиха нацонално турне 2019 – 2020г., изложба „Историческо величие“ . За да си припомним кои сме и на какъв род сме наследници . Учениците видяха експонати идентични с Боровското сребърно съкровище, Панагюрското златно съкровище както и статуетки на велики български владетели. Лекциите и демонстрациите ни пренесоха в далечни времена и ни доближиха до величието на българската история.

 

В наши дни има 33 панорами в целия свят, сред тях е Плевенската, което е с едни от най – големите размери. “ Панорама Плевенска епопея 1977г.“ е единствения паметник музей на Балканите.

Изключително ефективна и атрактивна с кръглата си форма сградата на „Панорама Плевенска епопея 1877г.“,  представлява изключителен интерес за обществеността.

На 29.10.2019 съвместна дейност на Военно окръжие и ПГ „Захарий Зограф“ е посетен военно – исторически музей „Панорама Плевенска епопея  -1877г.“

Изключителен интерес предизвикаха пресъздадени събития от Руско – турската война 1877г. – 1878г. Живописните платна са експонирани в 4 зали. Приемната зала посреща учениците с бяла мраморна плоча със „Завет към поколенията“. Специална капсула вргадена в ротондата ще се отвори 2077г. Учениците се пренесоха в далечната 1877г. и се оказаха в центъра на бойното поле.

 

 

 

На 16.04.2019г в ПГ „Захарий Зограф“ – Плевен се проведе открит „Урок по Конституция“ по повод 140-та годишнина от приемането на Търновската конституция и първото Велико народно събрание на България.

 

На проведения на 12.04.2019г. и 13.04.2019г. национален кръг на състезанието – „Най-добър млад заварчик“ – в АК „Електрик“ – гр. Радомир, област Перник, от ПГ „Захарий Зограф“ гр. Плевен участва Валентин Зорков Марков, ученик от 12 клас,  специалност: „Технология на машиностроенето“ , професия: „Машинен техник“.

Ученикът представи достойно гимназията и завоюва бронзов медал и грамота за участие.

Получихме и втора награда при класирането на предварително изработените АРТ – инсталации, задължителен елемент в регламента на състезанието.

      

 

 

 

На 14.03.2019г в ПГ“Захарий Зограф“ се организира кръгла маса с участието на учениците, техните родители и учители на теми: „Как да повишим интереса на учениците към училищния живот“ и „Как да бъдем толерантни в мултикултурна среда“.

Учениците изработиха тематични картички по повод настъпващата пролет.

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

По повод 146 години от героичната гибел на Апостола на свободата Васил Левски,  в ПГ „Захарий Зограф“ се проведе „Урок по родолюбие“, под ръководството на г-жа Даниела Велчева – учител по български език и литература. Гости на родолюбивата проява бяха представители на общината и РУО Плевен. Участие взеха ученици от 8 , 9 и 11 клас. Бяха рецитирани стихове в памет на Апостола. Тържествената програма завърши с песен. Ръководството на училището благодари на гостите за приетата покана и на всички учители и служители които участваха в подготовката и. Днес, възпитаниците на гимназията показаха своето отношение и съпричастност към историята на България  и към един от най – героични представители на нашето славно минало.

Деца, благодарим ви за усмивките !

 

 

Учениците от 12 клас на ПГ “Захарий Зограф“ активно участваха в състезанието „ Най добър млад заварчик“ проведено на 14.02.2019г. Проявиха интерес и желание, а първите двама с най-добър резултат ще бъдат наградени.

На 24 януари 2019г. в ПГ „Захарий Зограф“  се проведе училищен  кръг от национално състезание „Най –  добър техник в машиностроенето“.  Участваха  ученици от  11 и 12 клас.

  

 

 

 

С участ1ието на Всички учители и ученици в  ПГ „Захарий Зограф“ беше обзаведен кабинет за ресурсно подпомагане

   

Учениците от  ПГ „Захарий Зограф“ се включиха в импровизирано коледнио състезание  като показаха знанията си в различни  области включени в обучението им.

Учениците показаха традиционни за тях танци. 12.2018г.

   

За най – добрите ученици имаше специални награди

 

Учениците от  ПГ „Захарий Зограф“ участваха в коледно състезание за изработване на поздравителни картички. 12.2018г.

 

Учениците от  ПГ „Захарий Зограф“ изработиха доклад по повод 141 години от освобождението на гр. Плевен.

Освобождението на гр.ПЛЕВЕН

 

Учениците от  ПГ „Захарий Зограф“ вече знят повече как да се предпазват от вируса на СПИН. 30.11.2018г.

 

Участие на учениците в „Дни на отворените врати“ . Бяха посетени предприятията:

„Метакомк СЛЗ“ АД 21.11,2018г.

„Премиер ПЛ“ ЕООД 20.11,2018г.

 

 

Учениците от ПГ “ Захарий Зограф “ отбелязаха  Националната седмица на четенето – от 22.10.2018г до 26.10.2018г..

На 22.10.2018 беше откриването на седмицата на четенето с мероприятието – Маратон на четенето.

Проведе се  състезание за най – добър четец.  Беше прочетено стихотворението –  „Отечество любезно, как хубаво си ти“.

В състезанието взеха участие четирима ученици:

Алекси  Анетов  Асенов – 9 клас

Териян  Анабелов  Йозефов – 9 клас

Юлка Алианова Мемишева – 8 клас

Иван Данаилов Димитров – 8 клас

След решение на тричленното жури,  за победител бе избран – Алекси  Анетов  Асенов – 9 клас.

На проведеното второ състезание за написване на текст като се спазват правописните правила и норми, журито отново излъчи  победител – Алекси Анетов Асенов от  9 клас.

Всички участници получиха грамоти за участие.

Проведе се среща – разговор с ученици на тема –   Рицарят в мен.   Колко е важно да бъдем добри към другия до нас и да пазим природата чиста. Колко е вдъхновяващо да познаем ценностите на рицарството в 21 век.

 

 

 

Откриване на новата учебната 2018 / 2019 годинa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По проект „Твоят час“, 2017-2018

г. група по интереси с тема: „Плевен град на бойната слава“,  изработи табло:

По проект „Твоят час“, 2017-2018г. група по интереси с тема: „Града в който се уча“,  изработи табло:

 

Има как … не на зависимостите!

dscf2605 dscf2608-1 dscf2609-2 dscf2624-3 dscf2628 dscf2630-1 dscf2595 dscf2593 dscf2590 dscf2583 dscf2580 dscf2577 dscf2574

 

Най-добър техник в машиностроенето

6 февруари 2015 г.

В ПГ „Захарий Зограф“ се проведе състезание „Най-добър техник в машиностроенето“. На призовите места се класираха следните ученици:
1 място: Сюлейман Юсеинов
2 място: Назби Асенов
3 място: Генади Симеонов

 

Грамота

Грамота за класиралите се на първите три места

11021367_880332155360420_4934303221946384482_o10995711_880332305360405_5584561030329074989_n10838253_880332328693736_7371949586698554261_o10350401_880325812027721_1970084219174862528_n

 

С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Приключи работата по проект „Има как … не на зависимостите“. Учениците взеха активно участие във форумите и дискусията в края на проекта „Вече знам! Има как … мога да съм независим“; в разработването и разпространяването на флаери;  и представянето на лого и  презентации.

dscf2628 dscf2609-2 dscf2624-3 dscf2608-1 dscf2583 dscf2580 dscf2593 dscf2605 dscf2577dscf2574

Добре дошли в сайта на Професионална гимназия

„Захарий Зограф“ гр. Плевен!

Призовите места

Наградените

Най-добър техник в машиностроенето“

На 09.02.2016 г. в ПГ „З. Зограф“ се проведе традиционното състезание

Най-добър техник в машиностроенето“ за учебната 2015/2016 г.

На призовите места се класираха:

 1. Сюлейман Юсеинов
 2. Генади Симеонов
 3. Саалим Юсеинов