Отчети.

Нов текстов документ

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 30.06.2024г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2024г.

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 30.06.2024г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2024г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2024г.

инфо-изп-бюджет31-03-2024

отчет-31-03-2024

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 31.03.2024г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.

 

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 31.12.2023г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.

 

Отчетни данни за изпълнение на бюджета

_Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 30.09.2023г.

_Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 30.09.2023г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 30.09.2023г.

Отчет на реализираните приходи и извършените разходи към 30.06.2023 г

Отчет_на_реализираните_приходи_и_извършените_разходи_към_31.03.2023_г

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 31.12.2022г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30 септември 2022_

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 30.09.2022_Отчет за реализираните проходи и извършените разходи към 31.03.2023г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30 юни 2022

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 30-06.2022

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 31.03.2022г.2

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 31.12.2021г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2021г

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 30.09.2020г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2021г0

Отчетни данни за изпълнение на бюджета до 30.06.2021г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.

Отчетни данни за изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 31.03.2021г. 

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджетна училището към 31.12.2020г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета 01.01.2020 до 30.09.2020г.

Отчетни данни за изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Otchet -31.03.2016 g.