График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците обучаващи се в самостоятелна форма за учебната 2017/2018 г.

Януарска сесия от 11.01.2018г. до 31.01.2018г.

Юнска сесия от 13.06.2018г. до 30.06.2018г.

Септемврийска сесия от 01.09.2018г. до 14.09.2018г.

Заявления за явяване на изпити се подават до 20.12.2018г.