МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА РИСКОВЕТЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ И НАСОКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧ. 2020/2021 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОЛНИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
от 19.10.2020 г. до 23.10.2020 г.
ученици – 3 с грипоподобни симптоми
учители – 0

от 26.10.2020 г. до 29.10.2020 г.
ученици – 3 с грипоподобни симптоми
учители – 0

от 03.11.2020 г. до 06.11.2020 г.
ученици – 3 с грипоподобни симптоми
учители – 1

от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г.
ученици – 2 с грипоподобни симптоми
учители – 3

ok_nasoki_08.09.2020_
НАСОКИ
писмо-RZI
Алгоритъм за дезифекционните мероприятия