МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА РИСКОВЕТЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ И НАСОКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧ. 2020/2021 Г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РИСОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСА
izmenenia i dopulnenia

ok_nasoki_08.09.2020_
НАСОКИ
писмо-RZI
Алгоритъм за дезифекционните мероприятия