Дневен архив: 15/03/2020

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Уважаеми родители

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V И VІІ КЛАС Уч.прпграма-дистанционно-обучение-1 ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ И РОДИТЕЛИТЕ

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

Мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители – от 16.03.2020 г. http://www.ruobg.com/news/read/id/750

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте