КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ – уч. 2021/2022 г.

V НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЩЕ ОБИЧАМ АЗ ОТ СЪРЦЕ ТАЗ ЗЕМЯ И ТОЗ НАРОД!“
Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и
учениците на Министерството на образованието и науката.
Статут за V НУК Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ, ПРОЗА И ВИДЕО-ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТИХ НА ТЕМА „РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ“ 2021 ГОДИНА
Конкурсът се организира от Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас
(ЦПЛР-Бургас) и е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година.
konkurs_rozhdestvo_na_spaitelya1