Писмо-Обръщение на министъра на образованието и науката, свързано с компетентностния подход и качественото образование за запознаване и изпълнение

за дир.
Писмо министър
Стратегия за възп.работа
Книжка -1-ва
Книжка -2-ра
Книжка -3-та(1)
Книжка -4-та