Симулативна тренировка и учение, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма

Като част от плана за бедствия и аварии и план за сигурност,на 27.10.2023 ще се проведе симулативна тренировка/учение

ЦЕЛ

Създаване на организация за оптимално изпълнение на задачите при овладяване на кризи, своевременно и непрекъснато ръководство и управление на силите и средствата при кризисни ситуации и бедствия и опазване живота и здравето на учениците и служителите.

Осигуряване на постоянна и адекватна защита на лицата на територията на съответното учебно заведение срещу терористична заплаха.

Осигуряване на комуникация и взаимодействие със структурите на ведомствата, изпълняващи задачи при пресичане на терористична дейност или овладяване на последствията от терористични актове.

Превенция чрез установяване и отстраняване на условията, способстващи извършване на терористичен акт.

Няма налично описание.Сборен пункт за евакуация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *