Архив по месеци: декември 2023

Нашият образователен медиатор Ивета Иванова е номинирана за Медиатор на 2023!

Център „Амалипе“ има удоволствието да Ви уведоми, че вече са ясни шестимата финалисти, които ще се борят да спечелят вашето доверие и глас за голямата награда „Образователен медиатор на годината 2023“????. Всички са заслужили, но все пак един трябва да бъде отличен.????
❗️❗️❗️Шестимата финалисти, които продължават напред в надпреварата за спечелване на голямата награда „Образователен медиатор на годината“ са:
✔️Атанас Матев Атанасов
✔️Веселин Искренов Сандев
✔️Диана Здравкова Царибродска

✔️Ивета Николова Иванова

✔️Радослава Начкова Спасова
✔️Силвия Крумова Павлова
✅Сега всеки има право да подкрепи своя претендент, който да спечели голямата награда. Може да го направите, като харесате неговата снимка.
❗️ВАЖНО!!!!! Победител ще е този, чиято снимка тук в страницата ни е събрала най-много харесвания и коментари.
❗️❗️Харесвания, които не са на снимката тук, а на споделяния няма да се зачитат, затова отворете снимката на любимия си медиатор и я харесайте!
СРОК за гласуване – 31 декември 2023!
???? Център „Амалипе“ пожелава успех на всички финалисти!
Може да бъде изображение с 1 човек, руса коса, учене, усмихване и очила

ОУ“Христо Ботев“ е включено в Списъка на средищните училища

РЕШЕНИЕ № 850 от 30 ноември 2023 г. за приемане на Списък на
средищните детски градини и училища в Република България
Обн. ДВ. бр.102 от 8 декември 2023 г.
На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното
образование във връзка с Постановление № 128 на Министерския съвет от
2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища (ДВ, бр. 53 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Списък на средищните детски градини и училища в Република
България за учебната 2023/2024 година съгласно приложението.
2. Списъкът по т. 1 се обнародва в „Държавен вестник“.

Училище без агресия

Министерството на образованието прие спешни мерки за справяне с агресията в училище

През учебната 2023/2024 година  започна реализацията и на нов модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“ по Националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Целта е повишаване на културата на общуване в образователните институции, изграждане на доверителни отношения, включване на всички участници в образователния процес – ученици, родители и учители, за изграждане на сигурна училищна среда посредством цялостен училищен подход.

Филмирани истории, изготвени в рамките на кампанията,  които нашето училище използва като инструмент в работата ни по темата за превенция на насилието в училище и за създаване на сигурна училищна среда

„Диалог“ https://youtu.be/3uHndDbXtY

„Катя и Тедо“ https://youtu.br/QsEGSaMY3QI

„Белият цар“ https://youttu.be/dnPkVScOvoc

 

 

Във връзка с 10 декември – Световен ден за правата на човека, Център Амалипе организира седмица за правата на човека, в която с различни инициативи  се включва  и нашето училище чрез нашият образователен медиатор Ивета Иванова
Правата на човека са като броня: те ви защитават.Те са като правила, защото ви учат как да се държите. Те са като съдии, защото пред тях можете да обжалвате. Те са абстрактни – като емоции, и както емоциите, те принадлежат на всички и съществуват, независимо от случващото се.
Важно е всеки да знае своите права и да се борим за тези, чиито са накърнени.

ИЗТЕГЛИ БРОШУРА “ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА” ОТ ТУК

ИЗТЕГЛИ ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ОТ ТУК

Какво представляват правата на човека?

10 декември – Световен ден за правата на човека