Galleries

18 март – Световен ден на рециклирането!!!

Планетата се задъхва от отпадъци. Цялата биосфера е замърсена с тях. Суровините се изчерпват. Как ще продължим да живеем в тази среда? Има начин. Трябва да рециклираме или оползотворяваме отпадъците. Нужно е  разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаси и стъкло“….

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ

БЪЛГАРИЯ
Земя като една човешка длан…
Но по-голяма ти не си ми нужна,
Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,
че е от кремък твоят стар Балкан.
Какво, че виха вълци и чакали
из твоите полета и гори?
С онез, които бяха с теб добри,
ти бе добра, но злите не пожали.
Земя, като една човешка длан…
Но счупи се във тази длан сурова
стакана с византийската отрова
и кървавия турски ятaгян.

Здравна беседа на тема „Долекарска помощ“ в час на класа в 5 и 7 клас в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови

Днес, 22.02.2022 година ,  за  часът на класа класните ръководители на учениците от V и VII клас  поканиха за гост-лектор доктор Муса Илански , лекар в село  Пашови и околните села. Той проведе беседа с учениците на тема „Долекарска помощ“ , „Тютюнопушене, аркотични вещиства и алкохол. Бе демонстрирано оказване на…

Обединено училище „ Иван Вазов “ отбеляза 149 години от гибелта на Васил Левски

„Апостоле, от теб се учим всички! Апостоле, ти пример си за нас! България за теб била е всичко, България е всичко и за нас…“ България отбелязва 149 години от гибелта на Васил Левски. Поклон пред паметта на Апостола на свободата и от нас!  Днес, на 18.02.2022г.  Обединено училище „Иван Вазов“…

17.02.2022година -Световен ден на добротата

По инициатива на Ученическият съвет , комисията по тържествата  и училищният кординанационен екип за противодейстие на тормоза в училище в Обединено Училище „Иван Вазов“ село Пашови отбеляза 17.02.2022 година.

Обмяна на опит и добри практики в Об.У „Иван Вазов“ с. Пашови

Поредният открит урок за учебната 2021-2022 година. Урока  бе изнесен от г-жа Кандьова в час по Физика и астрономия с учениците от 7 клас . Присъстващите бяха запознати с „Източници на електрично напрежение“ и с „Електричен ток, електрично напрежение и съпротивление“.  На урока присъстваха Директора на училището г-н Бандьо, учителите…

С нови пердета

Учениците  от 5 и 9 клас се сдобиха с нови пердета за класните си стаи благодарение на труда на членовете на Обществения съвет към Обединено училище „Иван Вазов“ село  Пашови.

Обмяна на опит и добри практики в групите за ЦОУД

   Днес се проведе първия открит урок за учебната 2021-2022 година, който бе изнесен в час по Самоподготовка -БЕЛ в сборна група с ученици от трети и четвърти клас . Урока бе изнесен от г-жа Ходжова дългогодишен преподавател с богат опит, която показа иновативни и различни методи.  На урока присъстваха…

Съвместни дейности в занимания по интереси със Лесотехнически университет-гр София в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови.

Днес , часовете за занимания по интереси  бяха проведени от учители от Лесотехнически университет-гр. София в двора на училището.

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПЪРВИ НОЕМВРИ

И през тази учебна година, по повод Деня на народните будители, се проведоха различни мероприятия. Ученици от Началния етап рецитираха стихове за будителите, а учениците от прогимназията  се срещнаха с Пайсии Хилендарски и зададоха въпросите си към него. Един по-различен прочит на празника. Най-големите – учениците от първи гимназиален етап…