СКЪПИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ!

Добре   дошли   на   нашия    уебсайт.  Надяваме се, че той ще улесни контактите ни и ще бъде особено полезен за всички, съпричастни към образованието на нашите деца. Тук можете да намерите информация за най-важните неща, свързани с училището ни и българското образование.


 Основни приоритети :   Превръщане на училището в желана територия за учениците от село Пашови и околните села, в привлекателна и авторитетна институция; високо качество на образувателния процес; делова и спокойна атмосфера в учебните часове; наситена с емоции извънкласна дейност, насочена към съхраняване на българските традиции, възрожденски дух и родолюбие.


Публикувано в актуално. Постоянна връзка.