Протоколи от заседания на Обществения съвет

Протокол№ 12 от проведено  заседание на Обществения съвет на 07.03.2022г._

Протокол № 11 от проведено заседание на 2021-12-14.12.21г. Обществения съвет на 14.12.2021 година и становище;

Протокол № 10 от проведено заседание на Обществения съвет на 28.10.2021 година и становище;
Протокол № 9 от проведено заседание на Обществения съвет на 13.09.2021 година и становище;
Протокол № 8 от проведено заседание на Обществения съвет на 10.05.2021година и становище към него;
Протокол 7 от проведено заседание на обществения съвет на 31.03.2021година и становище към него;
Протокол 6 от проведено заседание на Обществения съвет на 18.12.2020 година и становище към него;
Протокол 5 от проведено заседание на Обществения съвет на 09.12.2020година и становище към него;
Протокол 4 от проведено заседание на Обществения съвет на 11.09.2020 година и становище към него.
Протокол № 3 и становище на общ. съвет от заседание  проведено на 07.01.2020г.
Протокол № 2  и становище на Общ. съвет от заседание проведено на  21.11.2019г.
Протокол №1 от заседание  проведено на 11.11.2019г.;
Протокол от Събрание на родителите – ІІ етап за избор на членове на Обществения съвет проведено на 15.10.2019г.