Информация за родители и ученици

Кандидатстването за помощ за родители на деца в онлайн обучение става по облекчен ред

Седмица на отворени врати за учениците от 7 клас и техните родители

График на Общинския кръг на олимпиадите в Об.У „Иван Вазов“ село Пашови през учебната 2021-2022 година

АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата 24.11.2021г.

»Съобщение:
От 08.11.2021 г. Обучението  на учениците от Обединено Училище „Иван Вазов“ село Пашови ще се извършва в ОРЕС на ротационен принцип, както следва:
от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г.- VI клас, VII клас, VIII клас, IX клас и  X клас;
от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г. – I клас , II клас , III клас, IVклас и V клас .

»  Информация за родителите на деца, записани в  първи и осми клас за учебната 2021/2022 г.
»  Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.
» 
Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19.
»  Организация на дистанционното обучение в училище