Самооценяване

За повишаване качеството и ефективността на своята дейност Обединено училие „Иван Вазов“ село Пашови извършва периодични проучвания сред родители, ученици, педагогически специалисти и непедагогическия персонал, с цел Самооценяване на институцията..
Ако сте родител, учител или ученик в Об.У „Иван Вазов“ село Пашови, моля, попълнете съответната анкета: 

АНКЕТИ 

Анкета  за дистанционното обучение, което се провежда  в нашето училище – ВИЖ

Анкети за родителите  
Линк към Анкета №1 – ВИЖ ;
Линк към Анкета №2ВИЖ
Анкети за ученици:
Линк към Анкета №1 ВИЖ
Анкети за педагогическите специалисти 

Линк към Анкета№1   – ВИЖ                               Линк към Анкета№2 –ВИЖ

Линк към Анкета №3 –ВИЖ                                  Анкета самооценка – ВИЖ

АНКЕТА С НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

Линк към Анкетата –ВИЖ

ДОКУМЕНТИ ПО САМООЦЕНЯВАНЕТО