Документи

⇒Училищни учебни планове;
⇒Училищни документи;
⇒Анкети и въпросници;
⇒Инструктажи;
⇒Образователни и административни услуги;
⇒Административни услуги;
⇒Достъп до обществена информация;
⇒ Самооценяване;
Система за финансово управление и контрол;
Ваканции и неучебни дни;
Олимпиади и състезания;
Национално външно оценяване (НВО)
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (публ. 24.11.2021 г.)

нагоре