Документи

Училищни учебни планове;
Училищни документи;
Анкети и въпросници;
Инструктажи;
Образователни и административни услуги;
Административни услуги;
Достъп до обществена информация;
Самооценяване;
Система за финансово управление и контрол;
Ваканции и неучебни дни;
Олимпиади и състезания;
Национално външно оценяване (НВО)
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (публ. 24.11.2021 г.)

нагоре