Олимпиади и състезания

ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие

        За учебната 2022/2023 година

 

За учебната 2021/2022 година

Резултати от Общинския кръг на  олимпиадите по ХООС и БЗО;
Общинския кръг на  олимпиадите по БЕЛ;
Общинския кръг на  олимпиадите по Математика;
Общинския кръг на  олимпиадите по География и икономика;
Общинския кръг на  олимпиадите по История и цивилизация;

График за общинския кръг на ученическите   олимпиади :

Графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година -Заповед на Министъра на образованието;

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2021/2022 година –ВИЖ

 

Учебна 2020/2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

ГРАФИК  за провеждане на ученическите олимпиади
ОБЩИНСКИ  КРЪГ

 • „Знам и мога“- 4клас             23.01.2021г.    Начало 9:00
 • БЕЛ                                             23.01.2021г.    Начало 9:00
 • Математика                              12.12.2020г.    Начало 9:00
 • Английски език                      09.01.2021г.    Начало 9:00
 • Руски език                                09.01.2021г.    Начало 11:00
 • География и икономика      24.01.2021г.    Начало 13:20
 • История и цивилизация      17.01.2021г.     Начало 9:00
 • Философия                               23.01.2021г.   Начало 13:20
 • ИТ                                               10.01.2021г.    Начало 9:00
 • Биология и ЗО                        31.01.2021г.    Начало 13:20
 • Химия и ООС                          23.01.2021г.    Начало 15:20
 • Физика                                      10.01.2021г.    Начало 13:20
 • Астрономия                              10.01.2021г.   Начало 15:20
 • Техническо
  чертане                                      07.02.2021г.

ГРАФИК  за провеждане на ученическите олимпиади
ОБЛАСТЕН КРЪГ

  • Математика                              13.02.2021 г        Начало 9:00 ч.
  • БЕЛ                                              07.03.2021 г.        Начало 9:00 ч.
  • География и икономика      27.02.2021 г.
   Начало 9:00 ч.
  • „Знам и мога“- 4клас              27.02.2021 г.       Начало 9:00 ч
  • Английски език                        07.02.2021 г.       Начало 14:00 ч
  • Руски език                                06.02.2021 г.         Начало 9:00
  • История и цивилизация      28.02.2021 г.         Начало 9:00ч.
  • Философия                                07.02.2021 г.       Начало 9:00 ч.
  • ИТ                                          до 07.03.2021 г.
  • Биология и ЗО                      21.02.2021 г.    Начало 9:00 ч
  • Химия и ООС                          13.02.2021 г.  Начало 14:00 ч
  • Физика                                      20.02.2021 г.  Начало 14:00 ч
  • Астрономия                            14.02.2021 г.    Начало 14:00 ч.
  • Техническо чертане             13.03.2021 г.    Начало 9:00 ч
Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. и Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 03.12.2020 г.)
Заповед № РД09-2998/30.10.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 30.10.2020 г.)
Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година  (публ. 18.11.2020 г.)
Заповед № РД09-3313/18.11.2020 за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г. и Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година  (публ. 27.11.2020 г.)
Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-2459/17.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 18.09.2020 г.)

Регламенти на национални олимпиади и на националните състезания за учебната 2020/2021 година –ВИЖ


Учебна 2019/2020година. 

ГРАФИК  за провеждане на ученическите олимпиади
ОБЩИНСКИ  КРЪГ

 • „Знам и мога“- 4клас               25.01.2020г.
 • БЕЛ –                                            15.12.2019г.
 • Математика                               14.12.2019г.
 • Английски език                        14.01.2020г.
 • Руски език                                  10.01.2020г.
 • География и икономика        15.01.2020г.
 • История и цивилизация        16.01.2020г.
 • Философия                                 29.01.2020г.
 • ИТ                                                 09.01.2020г.
 • Биология и ЗО                          20.01.2020г.
 • Химия и ООС                            21.01.2020г.
 • Физика и астрономия            16.01.2020г.

ГРАФИК  за провеждане на ученическите олимпиади
ОБЛАСТЕН КРЪГ

  • Математика                               01.02.2020г.        Начало 9:00 ч.
  • БЕЛ                                               22.02.2020г.        Начало 9:00 ч.
  • География и икономика        22.02.2020г.        Начало 14:00 ч
  • „Знам и мога“- 4клас               29.02.2020г.        Начало 9:00 ч
  • Английски език                        09.02.2020г.        Начало 9:00 ч
  • Руски език                                  08.02.2020г.
  • История и цивилизация        29.02.2020г.
  • Философия                                 08.02.2020г.
  • ИТ                                           до  08.03.2020г.
  • Биология и ЗО                          23.02.2020г.        Начало 9:00 ч.
  • Химия и ООС                            16.02.2020г.        Начало 9:00 ч
  • Физика                                         22.02.2020г.