Повод за гордост

Училищната общност на 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ отново има повод за голяма гордост.

Ученикът от VII Б клас Тео Теодоров Троев, с преподавател Силвия Георгиева, се класира и взе участие в Националнита  олимпиада по биология и здравно образование в гр. Ямбол, като достойно защити името на училището ни.

Повод за гордост

Александра Георгиева е ученичка в 1 г клас. Старанието по математика й се отблагодарява със страхотни награди и големи успехи. Тя участва в състезанието „Математика без граници“ и е отличена с грамота и бронзов медал. В състезанието „Европейско Кенгуру“ ученичката е на първо място от всички първокласници в 120.

Първо място на отбора по баскетбол в Районното първенство

Първо място на отбора по баскетбол в Районното първенство. Браво на момчетата!

 

Поводи за гордост

Училищната общност на 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ отново има повод за гордост. Ученици от нашето училище се класираха на Националните олимпиади по няколко предмета, седмокласниците достойно защитиха името на училището ни като стожер на знанието и науката.

Марта Драгова от VII а клас, с преподавател Павлинка Борисова, бе единствената класирана седмокластичка от София-град, която педстави столицата на Националния кръг на олимпиадата по български език и литература.

Георги Белев от VII Б клас взе участие на Националния кръг на две олимпиади – география и икономика и история и цивилизация. Негови преподаватели по предметите са Ваня Максимова, Елизабет Божилова и Венета Костова.