Математика на четири езика

На 14.03.2022 г., в деня на числото ПИ, в езиковата територия на 120 ОУ “Г.С.Раковски” се проведе играта “Математика на четири езика”.

Математика на четири езика