Съобщение

Към 23.03.2021 г. в 120 ОУ има: учители и служители с Covid 19 – 1; учители и служители в карантина като контактни – няма; ученици с Covid 19 – 2; ученици в карантина като контактни – 5