Учениците от 120 ОУ преминават на обучение в онлайн среда

Уважаеми ученици и родители!

Със заповед на Министъра на образованието и науката от 30.11. 2020г. до 21.12.2020г. включително учениците от 120 ОУ „Г.С.Раковски“ ще се обучават в електронна среда от разстояние. Обучението ще се провежда по утвърдените от Директора седмично разписание и дневен режим, за които ще бъдете своевременно уведомени от класните ръководители.

Директор на 120 ОУ – Цветанка Тонева