Резултати от проведената анкета

Резултати от анкета за проучване на мнението на родителите на учениците от прогимназиален етап относно преминаване на обучение в електронна среда:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx

 

2 thoughts on “Резултати от проведената анкета

  1. Анкетата е активна, но не успявам да гласувам? Как?

  2. Анкетата беше изпратена до всички родители миналата седмица и вече не е активна. Това е линк към резултатите от допитването.

Коментари са забранени.