2 thoughts on “На добър час на малките и на порасналите ученици!

  1. Благодаря Ви за прекрасно композираното и организирано посрещане на
    първокласниците. И на тях, и на нас оставихте прекрасен спомен за този толкова важен ден. Оценяваме, положените от Вас усилия и старание да направите незабравим празник за децата и родителите им. Благодаря.

  2. Прекрасен учителски екип, с индивидуален подход към всяко дете! На добър час през новата учебна 2020-2021 година! Бог да е с всички нас-учители, ученици и родители!

Коментари са забранени.