Дигитален клуб „Пингвинчетата“

Част от работата на учениците от Дигитален клуб Пингвинчетата по проект

“ Образование за утрешния ден“ през 2019-2020 учебна година.