Акция за събиране на хартия

120 ОУ обявява училищна инициатива за събиране на вторични суровини под наслов „Да спасим едно дърво“.

Начало на събитието: 11.11.2019 07:30

Край на събитието: 14.11.2019 13:30

След проведената акция, учениците събраха и предадоха 1368 кг хартия.