Свободни места за първи клас след трето класиране

 

СЪОБЩЕНИЕ

В 120 ОУ „Г. С. Раковски“ има четири свободни места след 3-то класиране за 1-ви клас.

От комисия за прием в 1-ви клас

20.06.2018г.