СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Столична община  променя графика за III класиране за учениците  в ПЪРВИ КЛАС,  както следва:

18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на  трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето  класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране

В 120 OУ  има 6/шест / свободни места за III класиране.

 

 

От Комисията за прием в I  клас