Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

След Първо класиране на кандидатите

за I клас 2018/2019г. обявяваме

13 свободни места.

07.06.2018г.                                Комисия по прием

Заявление за участие във второ класиране