Съобщение за 1 клас

  • Родителска среща на приетите ученици в I клас на 18.06.2018г. /понеделник/ от 18.00 часа.

  • Тест за училищна готовност на 20.06.2018г. /сряда/ от 10: 00часа.