График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик в СФО II клас

(.pdf) График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик в СФО II клас