Повод за гордост

Александра Георгиева е ученичка в 1 г клас. Старанието по математика й се отблагодарява със страхотни награди и големи успехи. Тя участва в състезанието „Математика без граници“ и е отличена с грамота и бронзов медал. В състезанието „Европейско Кенгуру“ ученичката е на първо място от всички първокласници в 120.