Гости от гр. Цариброд – Сърбия

Днес (28.02.2018г.) учениците и учителите от 120 ОУ “ Г. С. Раковски“ посрещнаха скъпи гости от ОУ „Христо Ботев“, гр. Цариброд, Р Сърбия. Подарихме над 160 нови книги- българска художествена литература. Отворихме пътя към ново приятелство и сътрудничество в името на нашите деца.