Награди СМТ

За четвърти път 120 ОУ бе наградено с купа от СМБ (Съюз на математиците в България) за постигнати високи резултати на учениците в 19-я Софийски математически турнир – 18.11.2017г.