КОЛЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ на 04.12.2017г. и 06.12.2017г

Състезанието се провежда в направление информационни технологии с времетраене 60 мин. за състезател от всяка възрастова група по съответната тема:

VI и VII клас – Учениците работят на тема – „КОЛЕДНА МАГИЯ“ – с програмен продукт: MS Paint.

VI и VІІ клас – Учениците ще разработват презентация с програмата MS PowerPoint на тема: „КОЛЕДА ПО СВЕТА”

Начален час: 11.00 ч. на 04.12.2017 г. и на 06.12.2017.

Заявка за участие до 01.12.2017г. при Диляна Димитрова и Елена Димитрова